సోమవారం, జులై 12, 2010

పెద్దలకు మాత్రమే: జోకు

హెచ్చరిక: మీకు పెద్దలకు మాత్రమే విషయాలు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయనుకుంటే, ఈ పేజీ విడిచిపెట్టి వెళ్లండి. మీరు 21 సంవత్సరాల వయస్సు కు తక్కువున్నా ఈ పేజీ విడిచిపెట్టి వెళ్లండి. ఇది మీ కోసం కాదు. ఈ టాబ్ ను మూసివేయండి. నెనర్లు.

తెలివైన ముసలి కోడి పుంజు

A farmer rears twenty-five young hens and one old cock. As he feels that the old cock could no longer handle his job efficiently, the farmer bought one young cock from the market.


Old cock to Young cock : "Welcome to join me, we will work together towards productivity.


Young cock : What you mean? As far as I know, you are old and should be retired.


Old cock : Young boy, there are twenty-five hens here, can't I help you with some?


Young cock : No! Not even one, all of them will be mine.


Old cock : In this case, I shall challenge you to a competition and if I win you shall allow me to have one hen and if I lose you will have all.


Young cock :

O.K. What kind of competition?


Old cock: 50 meter run. From here to that tree. But due to my age, I hope you allow me to start off the first 10 meters.


Young cock : No problem! We will compete tomorrow morning.


Confidently, the following morning, the Young cock allows the Old cock to start off and when the Old cock crosses the 10 meters mark the Young cock chases him with all his might.


Soon enough, he was behind the Old cock back in a matter of seconds..


Suddenly, Bang! before he could overtake the old cock, he was shot dead by the farmer, who cursed, "Hell ! This is the fifth GAY chicken I've bought this week !"

Source of joke: Internet

3 వ్యాఖ్యలు:

శ్రీనివాస్ చెప్పారు...

lol

JANARDHAN చెప్పారు...

జోక్ మొత్తం చదివాక గానీ అసలు విషయం అర్ధం కాలేదు.

praveen's blog చెప్పారు...

Chetta joke

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి