శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 06, 2013

Art Appreciationవిశ్వ విద్యాలయ విద్యాసంస్థలన్నింటిలోనూ చిత్ర రసాస్వాదన  (Art appreciation) పాఠ్య క్రమాలను ప్రవేశపెట్టాలని, చిత్రరచనను నేర్పడం మాత్రమే కాకుండా చిత్రాన్ని ఆనందించటం నేర్పాలని "చిత్రం ఆనందించాలంటే" అన్న వ్యాసంలో సంజీవదేవ్ రాశారు. ఇవేళ హైదరాబాదు కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయ తెలుగుశాఖలో Comparitive Aesthetics  ప్రవేశపెట్టబడటంతో వారి కల నిజమైందని చెప్పవచ్చును. -వెలిచాల కొండలరావు, డా|| ముదిగొండ వీరభద్రయ్య.  

సంజీవదేవ్ గురించిన మరిన్ని విశేషాలకై https://www.facebook.com/Sanjivadev అనే facebook page  ను Like చెయ్యగలరు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి