ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 25, 2016

Gopichand's Cheekati Gadulu Novel

Tripuraneni Ramaswamy (Tripuranēni Rāmasvāmi) (January 15, 1887 – January 16, 1943) was a lawyer, famous poet, playwright and reformer active among the Telugu-speaking people. Popularly known as Kaviraju, he is considered the first poet to introduce rationalism and humanism into Telugu poetry and literature. His son Tripuraneni Gopichand (8 September 1910 - 2 November 1962) was a Radical humanist, Telugu short story writer, novelist, editor, essayist, playwright and film director. Gopichand's daughter Rajani Subrahmanyam Katragadda, a third generation writer, introduces Cheekati Gadulu, a novel written by her father Gopichand to young audience, in an interesting way. Come explore Cheekati Gadulu novel.

http://meemaata.com/cheekati-gadulu-rajani-katragadda

3 వ్యాఖ్యలు:

prabhakar చెప్పారు...

ఈ లింక్‌ పనిచేయడం లేదు

cbrao చెప్పారు...

Please furnish your e-mail at the page which is under maintenance. They will advise you when page is available.

HEENA చెప్పారు...

Nice article thanks for sharing with us.
reet
exambaba
bank jobs
GATE
sabse hatke
jee main answer key
ugc net
neet result
josaa
htet
rrb result
examhelpline
nest result 2017

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి