సోమవారం, జూన్ 25, 2007

సౌమ్య: కర్ణాటక సంగీత కచ్చేరి

3 వ్యాఖ్యలు:

Nagaraja చెప్పారు...

ఈ సౌమ్య ఎవరు మాస్టారూ?

cbrao చెప్పారు...

శ్రీమతి S.సౌమ్య ఈనాటి, అగ్రస్థానంలో ఉన్న, కర్ణాటక సంగీత కళాకారులలో ఒకరు. కర్ణాటక సంగీత విదుషీమణులలో,అంతర్జాల (cyber savvy)పరిజ్ఞానమున్న, అతి కొద్ది మందిలో, S. Sowmya, ప్రధమంగా నిలుస్తారు. సంగీతం గురించి తెలియ చెప్పే, ఆనందింపచేసే, నాదానుభవ అనే CD-ROM ను వెలువరించారు.

Nagaraja చెప్పారు...

బ్లాగరు సౌమ్య కాదు కదా అని అనిపించి అడిగాను. థాంక్స్.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి