మంగళవారం, మే 04, 2010

కారు నడిపేవారికి పోలీస్ హెచ్చరికలు
కారు నడిపేవారికి కొత్త ప్రమాదాలు ముందున్నాయని భారతీయ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మీరు కారు ఆపిన స్థలం దగ్గరకు వెళ్లి, కారులో కూర్చుని కారు నడిపే సమయంలో వచ్చే ప్రమాదాల గురించే ఈ పోలీసు హెచ్చరిక. ఒక మిత్రుడు పంపిన ఫార్వార్డ్ మైల్ కింద ఇస్తున్నాను - కారు నడిపే వారి ఆత్మరక్షణకు కావలసిన సూచనలు ఈ జాబులో లభించగలవు. చదివి, ప్రమాదం లో పడకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకోవచ్చు.

WARNING FROM POLICE
THIS APPLIES TO BOTH WOMEN AND MEN
BEWARE OF PAPER ON THE BACK WINDOW OF YOUR VEHICLE. NEW WAY TO DO CAR-JACKINGS. (NOT A JOKE).

Heads up everyone! Please keep this circulating. You walk across the car park, unlock your car and get inside. You start the engine and put it into Reverse.

When you look into the rear-view mirror to back out of your space, you notice a piece of paper stuck to the middle of the rear screen. So you stop, and jump out of your car to remove that paper (or whatever it is), because it is obstructing your view. Then when you reach the back of your car, is when the car-jackers appear out of nowhere. They jump in and take off.They practically run you over as they speed off.

And guess what, ladies? I bet your purse is still in the car. So now the car-jacker has your car, your home address, your money, and your keys. Your home and your whole identity are compromised!

BEWARE OF THIS NEW SCHEME THAT IS NOW BEING USED.

If you see a piece of paper stuck to the back window, lock your doors and just drive away. Remove the paper later. And be thankful that you read this e-mail. I hope you will forward this to friends and family, especially to women. A purse contains all kinds of personal information and identification documents, and you certainly do NOT want this to fall into the wrong hands.

Please follow and tell others :

If you are driving at night and were attacked with *eggs on your car's windshield* , do not operate your wiper or spray any water. Eggs mixed with water become milky and block your vision up to 92.5 %. You are forced to stop at road side and become victim of robbery. This is new technique used by robbers.

Take care and Safe Driving

5 వ్యాఖ్యలు:

KK చెప్పారు...

http://urbanlegends.about.com/od/crime/a/carjacking.htm
http://www.snopes.com/crime/warnings/carjack.asp
http://www.hoax-slayer.com/car-jacking-warning.html

అజ్ఞాత చెప్పారు...

థాంక్స్ ఆండీ మంచి మాటర్ ఇచ్చారు....

KK చెప్పారు...

ఇలాంటివి పోస్ట్ చేసేముందు దయచేసి గూగ్‌ల్‌లో, urbanlegends, snopes, hoax-slayer లాంటివి చూడండి. ఇది నిజంగా జోకో కాదో తెలుస్తుంది.

cbrao చెప్పారు...

@kk: ధన్యవాదాలు. మీరు ఇచ్చిన ఈ దిగువ గొలుసులో Carjacking గురించిన మరిన్ని వివరాలున్నాయి.
http://urbanlegends.about.com/od/crime/a/carjacking.htm
నేరం ఎప్పుడు, ఎలా, ఎవరు చేస్తారో తెలియదు. అపరిచిత ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తత అవసరమే.

gaddeswarup చెప్పారు...

OFF TOPIC
Rao garu and others,
My yahoo mail account is compromised. Please ignore if there are any messages from the yahoo account with my name.
Swarup

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి