బుధవారం, జులై 06, 2011

మీ తోడు నీడ - గాజు అద్దం

సమీప భవిష్యత్ లో మీ రోజు ఇలా మొదలవుతుంది. అలా ముగుస్తుంది. నమ్మ శక్యంగా లేదా? ఆపిల్ వారు ఐఫోన్ ప్రకటించినప్పుడు ఇలాగే ఆశ్చర్యపడి, ఆపిల్ దుకాణాల వద్ద బారులు తీరి నిల్చున్నారు కదా అబ్బురపడిన అమెరికా ప్రజలు. ఈ కింది వీడియో చూడండి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి