బుధవారం, జూన్ 29, 2011

మాట్లాడే చిలుక

సమయానికి తగు మాటలాడి మన మనసు దోచే ఈ చిలుక పలుకులు విని మనము ముగ్ధులం కాకుండా ఉండగలమా? ఈ కింది చిత్రం పై మీ మౌస్ తో నొక్కగలరు.


”Talking

2 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి