మంగళవారం, అక్టోబర్ 25, 2011

అబ్రకదబ్ర! శూన్యంలోంచి సృష్టి

శూన్యం నుంచి ఏదీ రాదు. కాని ఈ కింది వీడియో చూడండి. ఈ ఇంద్రజాలకుడి హస్తలాఘవం గమనించండి. శూన్యం నుంచి ఎలా పేక ముక్కలు సృష్టిస్తున్నాడో! గమ్మత్తుగా లేదూ!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి