శనివారం, నవంబర్ 26, 2011

వికి-2011 సమావేశంలో తెలుగు ప్రతినిధి ఉపన్యాసం

 "Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That’s our commitment." -Jimmy Wales, Founder of Wikipedia.

 వికి సమావేశం భారత్ 2011: భాగం -4

Convocation Hall, University of Mumbai
నవంబర్ 18, 2011 న వికి భారత్ సమావేశం ముంబాయి విశ్వవిద్యాలయంలో వికీపిడియా స్థాపకుడైన జిమ్మీ వేల్స్ (Chairman Emeritus, Wikimedia Foundation (October 2006–present)) ప్రారంభ ఉపన్యాసంతో   మొదలయ్యింది. తరువాత వివిధ విషయాలపై ఉపన్యాసాలు, చర్చలు జరిగాయి. ఏక కాలం లో విశ్వవిద్యాలయ స్నాతకోత్సవ మంటపం,  గోష్టి  గదులలో  ఈ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. సాయంత్రం 4 గంటలకు  వివిధ భాషా ప్రతినిధులు వికీ లో వారి వారి భాషలలో వికీ వ్యాసాల యొక్క ప్రస్తుత    స్థితి  గతుల పై, అభివృద్ధి  తీరుతెన్నుల పై  ఉపన్యసించారు. వివిధ భాషా వక్తల  ప్రసంగాలను షిజు అలెక్స్, వికి మీడియా, ఢిల్లి తరఫున  పర్యవేక్షించారు. తెలుగు భాష వికి స్థితి పై సి.బి.రావు (భవదీయుడు) ఉపన్యసించారు. ఈ ఉపన్యాస పాఠాన్ని దిగువ ఇస్తున్నాను.  cbrao talking about Status of Telugu Wikipedia. Standing next is Shiju Alex of Wikimedia foundation, Delhi.

 Status of Telugu Wikipedia

History:
Telugu is the language spoken by the highest number of speakers after Hindi in India. There are around 80 million speakers speaking in Telugu, which is called the Italian of the East for it’s sweet melodious rendering. All words in Telugu end with a vowel sound.
Venna Nagarjuna, is a creator of Padma software for transliteration. When Wilisamson, one of the managers of Wikipedia proposed that they will create Telugu wikipedia if  Nagarjuna is interested in promoting and improving it, Nagarjuna accepted the challenge. Thus born Telugu wikipedia on 9th December 2003. Nagarjuna apart from starting Telugu wiki also created the logo for it.

Telugu wiki evolved gradually over the years. Rao Vemuri, Vaka Kiran of Silicon Valley, Katta Murthy of Michigan and Chava Kiran from Hyderabad laid the the foundation for Telugu wiki articles. Latter Viza Satya from Minnesota. USA, Pradeep from Bengaluru, Chaduvari and Veeven from Hyderabad improved it to the next stage. At present many new people have joined Telugu wiki and made it rich with several informative and interesting articles.

Current status: It is constantly evolving with technical help of Veeven, Kolichala Suresh, I.Padma and Nallamothu Sridhar. Telugu wiki is vibrant with frequent visitors mostly referred by google.com and independent visitors. We have around 23 lakhs 8 thousand 3 page views per month as on October 2011 I.e 53 page views for every minute. There are around 49,722 articles with yearly growth of 7%. Telugu wiki has got 22166 registered users who contribute and give suggestions. We are having 32 editors who are active and 16 managers.

Telugu Wikipedia at a glance October 2011  
Promotion of Telugu in electronics and media: Telugu is clearly seen in I phones where as there are some teething problems in Android based phones, which we are trying to rectify using Naveena software. Telugu is widely used in blogs and some of these bloggers are wikipedians too.

Telugu wiki projects: We are having Wiki Books, Wiki source and Wiktionary (Dictionary of articles on words) and Wiki quote. In wiki source we have 7158 articles of literary value.

Wiki community:
Wikipedia is being promoted by e-Telugu organization in Andhra Pradesh. It is conducting workshops for enthusiasts to teach techniques of writing for wikipedia. It is also conducting one day marathons for wikipedians to do more edits and updates to wiki articles. E-telugu proposes to conduct many more workshops in 2012 for further propagation of Wikipedia. I am glad to inform you that I am the vice president of the organization e-telugu. I thank Arjuna Rao Chavala, president, wikimedia India chapter for helping us in conducting Wiki workshops in Andhra Pradesh. Articles about Telugu wikipedia are published in Telugu media, which is attracting new talent to Telugu Wiki and this process will continue in future to attract more talented persons. We are making use of electronic media also such as TV for promoting blogs and Wikipedia in Telugu. This will help for the growth of Wikipedia in future.

Photos & Text: cbrao


(సశేషం)

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి