మంగళవారం, మే 01, 2012

తనను తానే పేల్చుకునే ఐఫోన్-5

మీ ఫోన్ ఎవరైనా దొంగిలించి పాస్ వర్డ్ ఊహించి తెరవటానికి ప్రయత్నిస్తే, ఐఫోన్ లో పాస్ వర్డ్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్ ఎనేబిల్ చేసి ఉంటే ఫోన్ లోని సమాచారం మీ ఐట్యూన్స్ ఖాతాకు పంపి ఐఫోన్ తనను తానే పేల్చుకొంటుంది. ఇది ఊహాజనితమైన వీడియో అని చెప్పనవసరం లేదుగా. 

మీ ఫోన్ మీరు కాక మరెవరూ ఉపయోగించకూడదంతే.   

1 వ్యాఖ్య:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి