సోమవారం, జులై 09, 2012

తెలుగు సంస్కృతి -అమెరికా లో ఎలా పరిచయం చెయ్యాలి?

                       చిత్రం: వేమన పద్యాలు  సౌజన్యం: తెలుగు గ్రీటింగ్స్.నెట్

1963 లో అమెరికా ప్రభుత్వ ఆహ్వానం పై అమెరికా పర్యటించిన సాహితీ ప్రియుడు, మానవవాది ఐన ఆవుల గోపాల కృష్ణమూర్తి  గారు మన తెలుగు సంస్కృతిని ఇక్కడి ప్రజలకు, పిల్లలకు ఎలా పరిచయం చేశారో వివరిస్తున్నారు ఈ దిగువ వ్యాసం లో మరో మానవవాది ఐన నరిశెట్టి ఇన్నయ్య గారు.

కీ||శే ఆవుల గోపాల కృష్ణమూర్తి Telugu Samskruti

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి