శనివారం, సెప్టెంబర్ 29, 2012

రాబోయే చిత్రాలలో ధ్వని చేయబోతున్న విశ్వరూపం

డాల్బీ, డి.టి.స్ Sound Systems పాత బడ్డాయి. ఇంట్లో  సినిమాలను (Home Theatre) చూసే ప్రేక్షకులను థీయేటర్ కు రప్పించాలంటే కొత్త చమక్కులు చేయాల్సిందే. కమల్ హాసన్ కొత్త చిత్రం "విశ్వరూపం"  Auro 3D ధ్వని ముద్రతో రాబోతుంది. ఇది చాలా సహజమైన ధ్వనులను వినిపించి, చిత్రంలో ఉన్న ప్రదేశం లో ఉన్నట్లు ప్రేక్షకులకు అనుభూతి నిస్తుంది.

ఇదే సమయంలో డాల్బీ వారు మరో ధ్వని ప్రధాన అద్భుత ఆవిష్కరణ చేశారు. అది Dolby Atmos  surround sound technology. Pixar's Brave చిత్రం లో మొదటగా దీనిని ఉపయోగించారు. ఈ కొత్త డాల్బీ ధ్వనుల కోసం లాస్ ఏంజెల్స్ (కాలిఫొర్నియా)  లోని డాల్బీ థీయేటర్ (పాత పేరు కొడాక్ థీయేటర్) కు వెళ్ళాల్సిందే. ఆ ధ్వని విని ఆశ్చర్యచకితులం కావటం తప్పదు.  128 sound tracks తో 64  speakers లోంచి వెలువడే ధ్వనులు మనలను మంత్ర ముగ్ధులను చేస్తాయి. అయితే భారతదేశం లో ఈ అనుభూతికి 2013 దాకా ఆగాల్సిందే.  అందాకా   Dolby Atmos  demo వినవచ్చును.

 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి