బుధవారం, సెప్టెంబర్ 26, 2012

నిషేధానికి గురయిన 10 ప్రముఖ పుస్తకాలు

అశ్లీలం, మత, రాజకీయ కారణాల వలన పలు గ్రంధాలు నిషిద్ధానికి గురయ్యాయి;వివిధ దేశాలలో.  మరికొన్ని పుస్తకాల నిషేదానికి కారణం నవ్వు తెప్పిస్తుంది. ఇలా నిషేధానికి గురయిన 10 ప్రముఖ పుస్తకాల గురించి ఈ కింది వీడియోలో తెలుసుకోగలరు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి