శనివారం, అక్టోబర్ 04, 2014

అంతరిక్షం లో నేను

మనిషి ఎగరాలన్న తపనతో విమానం కనిపెట్టాడు. ఇప్పుడు ఖండాంతర యానం కొన్ని గంటలలో చేయగలుగుతున్నాము. ఆ తర్వాత.. మనిషి జిజ్ఞాస ఇంతటితో ఆగదు కదా! గ్రహాంతర యాత్ర. అపొల్లో గ్రహ సముదాయినికి చెందిన బెన్ను గ్రహానికి నాసా వారు OSIRIS-REx అనే అంతరిక్షవాహనం పంపుతున్నారు. ఇది బెన్ను గ్రహానికి వెళ్ళి అక్కడి భూమి నమునాలను గ్రహించి తిరిగి వస్తుంది. The Planetary Society లో నా పేరు నమోదు చేసుకొన్నాను. ఈ అంతరిక్ష వాహనం తో 2016 లో నా ప్రయాణం కూడా మొదలవుతుంది. బెన్ను లో 500 దినాలు గడిపి అక్కడి భూ నమునాలతో 2023 లో తిరిగి రాక. గమనించవలసిన విషయమేమంటే ఈ యాత్రలో నేనంటే నేను కాదు; నా పేరు బెన్ను గ్రహం దాకా వెళ్ళి తిరిగి వస్తుంది. ఆ తర్వాత కూడా చాలా కాలం అంతరిక్షం లో తిరిగే అంతరిక్షవాహనం లో నా పేరు ఉండగలదు. ఈ యాత్రలో నేను పాల్గొంటున్నట్లుగా The Planetary Society వారు పంపిన ధృవపత్రాన్ని జతపరుస్తున్నా -చూడగలరు.
అంతరిక్షయాన వివరాలకై చూడండి ఈ వెబ్ సైట్ http://www.asteroidmission.org మరిన్ని వివరాలకై ఈ కింది చలనచిత్రం చూడండి. http://youtu.be/U-VR6pNi70k

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి