శుక్రవారం, అక్టోబర్ 31, 2014

సంజీవదేవ్ ఉత్తరాలు

తెలుగునాట, లేఖా సాహిత్యానికి గుర్తింపు, గౌరవం తెచ్చినవారిలో సంజీవదేవ్ ప్రముఖులు. తాత్వికుడు, బహుభాషాకోవిదుడు, చిత్రకారుడు, కళా విమర్శకుడు, రచయిత ఐన సంజీవదేవ్ ప్రముఖ పాత్రికేయుడు, హేతువాది, మానవవాది ఐన నరిసెట్టి ఇన్నయ్యకు వ్రాసిన 13 ఉత్తరాలు State Archives, Tarnaka లో భద్రపరచబడ్డాయి. వీటిలోంచి ఒక లేఖను సంజీవదేవ్ దస్తూరిలోనే పాఠకులకు అందచేయగలుగుతున్నందుకు ప్రమోదం.

Click on letter to enlarge and for comfortable reading.

  

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి