మంగళవారం, అక్టోబర్ 03, 2006

సామాజిక సేవ

మానవ సేవ మాధవ సేవ అని మీరు నమ్ముతారా? సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాలుపంచుకునే ఆసక్తి ఉందా? అయితే ఈ గుంపులో సభ్యులు కావచ్చు.

http://groups.yahoo.com/group/tomakeadifference

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి