మంగళవారం, డిసెంబర్ 11, 2007

మా పెళ్ళికి రండిఈ మధ్య మరో వైవిధ్య భరిత పెండ్లి పత్రిక వచ్చింది. మన బ్లాగరులలో పెళ్ళికాని ప్రసాదులు చాలానే వున్నారు కనుక వారికి ఈ పెళ్ళి పిలుపు ఆసక్తి కరంగా, ఉండగలదని ఆశిస్తాను.

ఆంఖోం మె తేరి అజబ్సీ,అజబ్సీ అదాయే హై అంటూ మొదలయ్యే ఈ వెబ్ సైట్ music video skip option ఇవ్వలేదు.Movie download అయ్యేదాక నిరీక్షించాల్సిందే. Updated photos చూడాలనుకునే వారు మరలా ఈ హిందీ పాట ఆసాంతం వినాల్సిందే.అంతా flash లో design చేశారు, సంగీత భరితంగా. chetana weds Shravan అనే main menu పెళ్ళి మంత్రాలతో మొదలవుతుంది. పెళ్ళి ఆహ్వానం,మూడు చోట్ల జరిగే.వివిధ కార్యక్రమాల వివరణలతో కూడిన పత్రిక, ఈ పేజీ లో కనబడుతుంది. ఇదే పేజీ లో కల, వివరణ పట్టిక లోని profiles కి వెళితే మనకు ఒక ఆసక్తి కరమైన అంశం కనిపిస్తుంది.పెళ్ళి కొడుకు జీవిత,చదువు వివరాలతో బాటుగా ఈ పెండ్లి తేదికి వున్న ప్రాముఖ్యతను హాస్యపూరకంగా వివరించారు.వివాహతేదిని మరిచి,భవిష్యత్తు లో marriage anniversary సమయంలో భార్యను నిరాశ పరచకుండా వుండటానికి, వరుడు, తన పుట్టిన తేదీనే వివాహ తేదీగా ఎంచుకోవటం జరిగింది. మనలో ఎంతమంది భార్య పుట్టిన తేదీలు, వివాహ తేదీలు గుర్తుంచుకుని, మన జీవిత భాగస్వాములకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోగలుగుతున్నాము? ఈ విషయంలో, వర్జీనియా (USA) లో, ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్న శ్రవణ్ ( B.Tech) ముందు చూపును అభినందించాలి.

పాతికేళ్ళ చేతన profile కూడా ఆసక్తి భరితం. London లో International business laws ను The London School of Economics లో చదివింది. చదువే కాకుండా ఆట, పాట కూడా నేర్చిందీమె.కూచిపూడి,కథక్,జాజ్ ఇంకా ఇప్పటి ఫాషన్ అయిన సల్సా నృత్యాలు నేర్చుకుంది. సికందరాబాదు సైలింగ్ క్లబ్ లో జరిగిన సంగీత్ కార్యక్రమంలో నాట్యం పై తన కున్న పట్టును చక్కగా ప్రదర్శించింది.

చేతన అవ్వాలనుకున్నది: ఫాషన్ డిజైనర్. హైదరాబాదు NIFT లో చదివాకా, ఉన్నత చదువులకు ఫాషన్ల పుట్టిల్లయిన పారిస్ వెళ్ళాలని, నృత్యాన్నే, వృత్తిగా మలచుకోవాలని.

అయ్యింది: హైదరాబాదు లోని నల్సార్ విస్వవిద్యాలయంలో న్యాయ శాస్త్రంలో చదువు, ఆ పై లండన్ లో అంతర్జాతీయ న్యాయ శాస్త్రం.

వెళ్ళబోయేది: The land of opportunities గా భావించబడే USA.


ఈ వెబ్ సైట్ మెనులో ఇంకా Photo Gallery, Venues, Menu (Food) ఇంకా Feedback వున్నాయి.ఈ వెబ్ ఆహ్వాన పత్రిక, ఆహ్లాదంగా,కళాత్మకంగా వుండటానికి చేసిన కృషి కనిపిస్తోంది.వధువు తండ్రి గాంధీ గారు, సహృదయులైన హేతువాది, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్యోగి. సాంప్రదాయక వివాహం కావాలని, చేతన ముచ్చట పడితే, గాంధీ గారు హేతువాది అయినప్పటికీ, ఆమె అభీష్టాన్ని మన్నించి,ఆమె కోరుకున్న రీతిలో వివాహం జరిపించారు. వధువు తల్లి న్యాయ శాస్త్ర పట్టభద్రురాలు, Law practice చేస్తున్నారు. వరుని తండ్రి real estate వ్యాపారం లో వున్నారు.

నూతన వధూ వరుల వైవాహిక జీవితం, ఆనంద ప్రదాయంగా వుండాలని కోరుకుందాం. వీరి వివాహ వెబ్ సైట్ ను ఈ దిగువ ఇచ్చిన చిరునామాలో చూడండి.

http://www.chetanashravanwedding.com/

1 వ్యాఖ్య:

Budaraju Aswin చెప్పారు...

చాలా Different gaa ఉందండీ ....
కానీ చాలా better idea, హ హ

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి