సోమవారం, మే 28, 2007

ఉద్యోగస్తులకు బ్రహ్మరధం

1 వ్యాఖ్య:

కొత్త పాళీ చెప్పారు...

కూల్!

అంతా బానే ఉంది గానీ - పూర్ణ కుంభం హారతి కాదు, అలా దిష్టి తీసినట్టు చుట్టూ తిప్పడానికి! :-)

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి