బుధవారం, మే 30, 2007

ఈ బంధం ధృఢమైంది

మీ సహోద్యోగులు, లేక మీ స్నేహితులు భారతదేశం ఎలా వుంటుంది అంటే ఏం చెప్తారు? చాలమంది అమెరికన్లకు, భారతదేశం, యూరప్ చూడటం ఒక జీవితకాలపు కోరిక మరి.Courtesy: nri18

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి