బుధవారం, జూన్ 22, 2011

యువ ఛాయాచిత్రకారులకు ఉపకార వేతనాలు
Let us build the nest Photo:cbrao

మీ వయస్సు  24 సం||లు కంటే తక్కువగా ఉండి,  స్మృజనాత్మక ఛాయాచిత్రకారులయితే మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రధమ బహుమతి: UK£3000/- (US$4900)  ద్వితీయ బహుమతి $UK£500 (about US$820)
త్వరపడండి - చివరి తేది: 30/06/11.

మరిన్ని వివరాలు దిగువన చూడండి.
Scholarship for young photojournalists
Ian Parry Scholarship

Full-time photography students and photographers age 24 or under can apply for a scholarship.
The Ian Parry Scholarship is designed to help young documentary photographers undertake a chosen project and raise their profile in the international photography community. It is named after photographer Ian Parry, who died on assignment in Romania at the age of 24.
The top prize is UK£3,000 (about US$4900) and UK£500 (about US$820) for runners-up. The Sunday Times Magazine publishes a selection of images from the competition and World Press Photo automatically nominates the winner for the Joop Swart Masterclass.

For more information, use this URL:  http://www.ianparry.org/main/?page_id=2

 Deadline: 30/06/11

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి