సోమవారం, ఆగస్టు 20, 2007

J M Garg's Bird Photography


White-collared Blackbird (Male) photographed at Bhandak Thaatch(around 9000 ft.) on 12/5/07 during Sar Pass Trek in Himachal.-by J.M. Garg

Garg’s orientation towards bird photography started around 10 years back. He is an ardent lover of nature. He did several treks in Himalayas. Contributed his photos to groups like delhibirdpix, orientalbirdimages, India-nature-pixs and is the moderator for the group indiantreepix. He photographed about 350 species of birds which include some rare species.


J.M. Garg, who works in S.E.Railways has produced a book on ‘Photo guide to The Birds of Kolkata'. This book contains his works along with photographs from 24 wildlife photographers of India. For a review of the book visit

http://www.telegraphindia.com/1070124/asp/calcutta/story_7284675.asp

He plans, to write books, on Trees of Kolkata and Butterflies of Kolkata. His knowledge and love for nature, makes it possible, to produce, such books in future.

Now explore some of Garg’s photos and enjoy.jmgarg1

For more of J M Garg's photos visit

http://www.flickr.com/photos/jmgarg/

http://community.webshots.com/user/jmgarg1

2 వ్యాఖ్యలు:

రానారె చెప్పారు...

రావుగారు, J.M.Garg's ఫోటోల్లో మొదటిదానిలోని పిట్టను నేనూ క్లిక్కుమనిపించాను: చూడండి.

Smita చెప్పారు...

What a treat to the eyes!!!!
Envy you for spotting lovely creatures! Keep it up!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి