శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 08, 2011

సరదాగా కాసేపు -2

నవ్వితే నవ్వండి.

భార్యను ప్రేమించే మొగుడు ఎలా వుండాలి? ఎలా వుండకూడదు?  ఈ చిన్న లఘు చిత్రం చూడండి.  


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి