శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 08, 2011

తాజ్‌మహల్ -2011

తాజ్‌మహల్  ను ఇప్పుడు షాజహాన్ నిర్మిస్తే  ఎలా ఉంటుందో  ఊహించగలరా?  ఈ కింది విధంగా ఉంటుంది.


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి