బుధవారం, ఏప్రిల్ 13, 2011

సరదాగా కాసేపు -3

నవ్వితే నవ్వండి.

ఉత్తర భారత పెళ్లిలో  పెళ్లికొడుకు, పెళ్లికి గుర్రం పై రావటం ఆనవాయితి.  ఘనమైన నృత్యంతో,   పెళ్లికొడుకుని స్వాగతించే సమయంలో ఏమి జరిగింది?  


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి