గురువారం, డిసెంబర్ 25, 2008

Snow Flakes

క్రిస్టమస్ సమయంలో మంచు తునకలు (Snow Flakes) పల్లెలకు, పట్టణాలకు మరింత శోభనిస్తాయి. ఈ సందర్భంగా Jim Reeves పాడిన Snow Flakes గుర్తు వస్తుంది. ఈ పాట వింటుంటే మనస్సులో ఎంత ఉత్సాహం నిండి పోతుందో చూడండి. ఈ పాట మరింతగా ఆనందించాలంటే సాహిత్యం కూడా చూడవచ్చు ఇక్కడ . ఈ పాటను మీరూ విని ఆనందించండి.

1 వ్యాఖ్య:

రాజేంద్ర కుమార్ దేవరపల్లి చెప్పారు...

రావు గారు,మాకు రొజూ గోల్డ్ ఫ్లేక్స్ :)

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి