ఆదివారం, జూన్ 01, 2008

ఫేస్‌బుక్ లో పోకిరి


మీకు Facebook గురించి తెలిసే వుండవచ్చని ఊహ. ఫేస్‌బుక్ చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది; ఆర్కుట్ లాగా. ఫేస్‌బుక్ మిమ్ములను, మీ తోటివారితో కలిపే,ఒక సామాజిక ఉపయూగకారి. దీని గురించిన సమాచారానికై చూడండి

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook

ఇంత ప్రసిద్ధి చెందాక, ఇందులోకి పోకిరి రాకుండా ఎట్లా వుంటాడు? ఎవరా పోకిరి? ఏమా కథ ? చూడండి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి