శుక్రవారం, జూన్ 20, 2008

హైదరాబాదులో టాక్సీ సేవలు


Pic courtesy: Techgadgets

భారత దేశం లోని ఇతర ప్రాంతాలు, విదేశాల నుంచి హైదరాబాదు వచ్చే మిత్రుల సౌలభ్యాని కై, ఇక్కడి టాక్సీ మీటర్ రేట్ల గురించిన వివరాలు ఇస్తున్నా. హైదరాబాదు వస్తున్నప్పుడు అవసరం కనుక, ఇది ప్రింట్ చేసుకుని, మీతో తెచ్చుకోగలరు. మీ మిత్రులు హైదరాబాదు వస్తుంటే, వారికి ఈ బ్లాగ్ లింక్ పంపండి. వారే ప్రింట్ చేసుకొని, తమతో ఈ వివరాలు తెచ్చుకోగలరు.
ఇలాంటి విషయాలు, బ్లాగులో ఉండనక్కరలేదని, మీకు తెలుసని, మీరు భావిస్తే, ఆ విషయం తెలుపగలరు.

Operators offering metered taxis (not all below are reliable and not all of them are prompt) at Rs 10 per km in alphabetical order:

* Apple Cabs, +91-40-6599-2225/2226

* C Cab, +91-40-2400-2345/+91-93-473-93474

* Call Cab, +91-40-6625-1313/1414

* Call Taxi, +91-40-2790-1111/1122

* Cel Cabs, +91-40-2324-2526

* City Cab, +91-40-2776-0000/6631-6000/6631-6001

* Euro Cabs, +91-40-2351-1888/6673-8882

* Fast Track, +91-40-2888-9999/2760-2760

* Green Cab, +91-40-6664-4444

* Hyderabad Cabs, +91-40-2330-3324/3245-5055

* Metro Cab, +91-40-6610-0676/0677

* Orange Cab, +91-40-6631-5555

Operators offering Air conditioned metered taxis at Rs 15 per km:

* Dot Cabs, +91-40-2424-2424 - They offer Toyota Innova

* Easy Cabs, +91-40-4343-4343 - They offer Mahindra Renault Logan

* Meru Cabs, +91-40-4422-4422 - They offer Mahindra Renault Logan and have GPS
More info at http://hydzone.blogspot.com/2008/04/meru-cabs.html
http://www.techgadgets.in/features/2007/29/meru-taxis-a-safer-and-convenient-mode-of-transport/

* Orange Radio Cabs, +91-40-4445-4647 - They offer Toyota Innova and Maruti Versa and Tata Indigo Marina

* Select Cabs, +91-40-4415-1515 - They offer Maruti Versa and tata Indigo Marina

* Taxee!, +91-40-2790-7111/+91-99-592-2200 - They offer Toyota Innova and Toyota Corolla (at higher rate) but are unmetered and follow the odometer

All rates are subject to change. Check for latest rates, in local dailies or City Magazines.

2 వ్యాఖ్యలు:

Sujata M చెప్పారు...

Very nice compilation. It is indeed useful. May I assure you that this is not offensive at all. Why did you get such a doubt at the first place? Thank you.

cbrao చెప్పారు...

@సుజాత: Offensive అని కాదు నా ఉద్దేశం. ఇలాంటి సమాచారం, కొన్ని దినపత్రికల లో, హైదరాబాదు గురించిన ప్రత్యేక పత్రికలలో కూడా లభ్యం. బ్లాగరుకి తెలిసిన విషయాలు మరల చెప్పినట్లవుతుందేమోనని, సందేహించానంతే.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి