బుధవారం, జులై 23, 2008

లకోటా ప్రశ్నలు

chiru1

Pix courtesy: The Hindu

 

చిరు కొత్త పార్టీ

పలకా బలపం బ్లాగులో ఒక లకోటా ప్రశ్న అడిగాను. నా ప్రశ్న ఇది.
When Chiru is going to announce his political party?
నా కొచ్చిన సమాధానం ఇదిగో కింద చూడండి.
What you are thinking will not happen.

నేనడిగిన మరో ప్రశ్న.
Will congress survive no confidence motion?
నా కొచ్చిన సమాధానం.

What you are thinking will not happen. 

నా తదుపరి ప్రశ్న ఇదిగో.
తరువాతి ముఖ్యమంత్రి చిరు?
సమాధానం: Yes. ....But it will be realised in future.

సరదాగా ఒక లుక్ వేయండి, లకోటా ప్రశ్నలపై. మీరు అడగవచ్చు కొన్ని ప్రశ్నలు -ఉదాహరణకు
నాకు పెళ్లెపుడవుతుంది?
నా లాటరీ టికెట్ కు బహుమతి వస్తుందా? Use your creativity and ask questions. It is fun.

1 వ్యాఖ్య:

sujata చెప్పారు...

Ok. neanoo Try cheasanu. Its fun. Forula baavundi.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి