బుధవారం, ఫిబ్రవరి 27, 2008

రేడియో వింటారా?


Image Courtesy:PTI

హైదరాబాదు ను మిస్ అవుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుందా? హోం సిక్ ఫీల్ అవుతున్నారా? తెలుగులో, ఇక్కడి మాటలు, పాటలు వినాలని వుందా? ఎలా? ఇక్కడ చూడండి...

http://www.voicevibes.net/

3 వ్యాఖ్యలు:

రాజు చెప్పారు...

చాలా నెనెర్లండి.

అజ్ఞాత చెప్పారు...

also radiokhushi.com - better reception. Namaste mama program is good

రాజు సైకం చెప్పారు...

క్షమించాలి..! ముద్ర పూర్తి అయ్యింది కాని, దానిని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలో తెలియలేదు. అందుకే అది అలా స్తబ్ధు గా ఉండిపోయింది. నన్ను కొంచెం ఈ విషయంలో గైడ్ చేయగలరా!!!...

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి