గురువారం, ఆగస్టు 14, 2008

అన్ని చోట్లకూ నీతో వస్తా

సంభ్రమం కలిగించే విషయం

పోయిన నెలలో చండీఘర్ లో చనిపోయిన, ఒక అమ్మాయి నిజ జీవిత కథ ఇది. ఆమె పేరు ప్రియ. సెల్‌ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ, రహదారి దాటే సమయంలో, ఒక లారీ వచ్చి ఢీ కొనటంతో, ఆ ప్రమాదంలో ఆమె చనిపోవటం జరిగింది. తను ఒక call center లో పని చేస్తుండేది. ఆమెకు శంకర్ అనే boy friend ఉన్నాడు. ఇద్దరూ ఘాటైన ప్రేమమైకంలో ఉండేవారు. ఎప్పుడూ ఫోన్ లో సంభాషించుకుంటూ, స్నేహితులకు కనిపించే వారు. శంకర్ ది హచ్ కనెక్షన్ అవటం తో, ఐర్‌టెల్ నుంచి ప్రియ కూడా హచ్ కు మారింది,ఫోన్ ఖర్చు తగ్గటానికై.

She used to spend half of the day talking with shankar. Priya's family knew about their relationship. Shankar was very close to Priya's family as well. (Just imagine their love) . Before she passed away she always told her friends 'If I pass away, please burn me with my hand phone'; she also said the same thing to her parents.

After her death, people couldn't carry her body, A lot of them tried to do so but still can't. Everybody had tried to carry the body, the results were the same. Eventually, they called a person known to one of their neighbors, who can speak with the soul of dead person and who was a friend of her father. He took a stick and started speaking to himself slowly. After a few minutes, he said 'this girl misses something here.' Then her friends told that person about her intentions to burn her with her phone. He then opened the grave box and placed her phone and sim card inside the casket. After that they tried to carry the body. It was then moved easily and they then carried her into the van. All of us were shocked.

Priya's parents did not inform Shankar, who was far away, doing on site assignment, that Priya had passed away..
After 2 weeks Shankar called Priya's mom.....
Shankar :......'Aunty, I'm coming home today. Cook something nice for me.. Don't tell Priya that I'm coming home today, I wanna surprise her.'
Her mother replied..... 'You come home first, I wanna tell you something very important.'
After he came, they told him the truth about Priya.
Shankar thinks that they were playing a fool. He was laughing and said 'don't try to fool me - tell Priya to come out,I have a gift for her. Please stop this nonsense'.
Then they show him the original death certificate. They gave him proof to make him believe.. (Shankar started to sweat) He said... 'Its not true. We spoke yesterday. She still calls me. Shankar was shaking. Suddenly, Shankar's phone rang. 'See this is from Priya, see this....' he showed the phone to priya's family. all of them told him to answer. he talked using the loudspeaker mode... All of them heard his conversation. Loud and clear, no cross lines, no humming.. It is the actual voice of Priya & there is no way others could use her sim card since it is nailed inside the grave box. They were so shocked and asked for the same person's (who can speak with the soul of dead persons) help again. He brought his master to solve this matter.


He & his master worked for 5 hours. Then they discovered one thing which really shocked them.....
Vodafone (Earlier Hutch) has the best coverage.
'Where ever you go, our network follows!!!'


Don't shout at me I am also looking for the person who has sent me this mail....so what you can do...you should also forward this mail to all your nears and dears...and enjoy...like i enjoyed. HAHAHAHAHA..

1 వ్యాఖ్య:

సుజాత చెప్పారు...

Rao gaaru,
I was really confused at first that you have posted this story. So, this will help voda people specially its a good news to pairs who are in love.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి