సోమవారం, మార్చి 01, 2010

పుస్తకం తెరవకుండానే బొమ్మలు చూపే అద్భుత పుస్తకం

మీరు తారే జమీన్ పర్ చిత్రం బహుశా చూసే వుంటారు. అందులో పిల్లవాడు దర్శీల్, మానసిక వైకల్యం ఉండి కూడా, పుస్తక పేజీలలో నిశ్చలంగా ఉన్న బొమ్మలను, చలనచిత్రాలు గా మార్చిన వైనానికి ప్రజలు జేజేలు కొట్టారు. ఇప్పుడు మార్టిన్ ఫ్రాస్ట్ పుస్తకం తెరవకుండానే చూడగలిగే పుస్తకంలోని తన ఫోర్ ఎడ్జ్ చిత్రాలు ఆవిష్కరిస్తున్నారు. పుస్తకం పేజీలు ఉండే కోణాన్ని బట్టి, మనం చూసే కోణం పైనా ఆధార పడి బహు చిత్రాలు ఏక కాలంలో చూడవచ్చు. ఈ పుస్తకం మీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో చిత్ర విచిత్రాలు చూడగలరు. ఎన్ని మాటలు చెప్పినా, ఈ పుస్తకం చూస్తే కలిగే ఆనుభూతే వేరుగా వుంటుంది. ఈ కింది చలనచిత్రం చూడండి.


Four Edge - The top video clips of the week are here

ఈ పుస్తకాల గురించి మరింత సమాచారానికై ఫోర్ ఎడ్జ్ వెబ్ సైట్ దర్శించండి.

4 వ్యాఖ్యలు:

మాలా కుమార్ చెప్పారు...

బాగుంది ..

KAMAL చెప్పారు...

fidaaaaaaaa

SRRao చెప్పారు...

రావు గారూ !
మంచి సమాచార చిత్రాన్ని అందించారు. ధన్యవాదాలు.

Maruti చెప్పారు...

బాగుందండి !!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి