బుధవారం, మార్చి 10, 2010

వాడికి కొమ్ములు మొలిచాయా?

ఎవరైనా ఎక్కువగా, అతిశయంగా మాట్లాడితే వాడి కేమైనా కొమ్ములు మొలిచాయా? అట్లా మాట్లాడుతాడేంటి? అని మనము అనుకోవటము కద్దు. కొమ్ములు మొలవటం అనేది జరగదు అని మనకు తెలుసు కాబట్టి అట్లా అంటుంటాము. కాని మనిషికి నిజంగా కొమ్ములు మొలిస్తే? నమ్మశక్యంగా లేదా? చైనా లోని ఈ వృద్ధురాలికి నిజంగానే కొమ్ము మొలిచందండోయ్. ఆశ్చర్యం! కానీ నిజం. మీరే చూడండి.

http://holykaw.alltop.com/101-year-old-woman-sprouts-horns

ఏమంటారు?

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి