మంగళవారం, మార్చి 30, 2010

బగ్స్ లేకుండా ప్రోగ్రాం వ్రాయటం సాధ్యమా?
మీ కోడింగ్ లో తరచూ తప్పులు వస్తున్నాయని మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అంటున్నారా? మనం రోజూ చేసే ప్రొగ్రాంస్ లో బగ్స్ ఎందుకు వస్తాయి? ఈ కోడింగ్ సమస్యలకు కారకులెవరు? వీటినుంచి ఎలా తప్పించుకోవటం? బృంద సభ్యులంతా కలిసి చేసిన ప్రాజెక్ట్ లో బగ్స్ వస్తే దానికి బాధ్యులెవరు?

బగ్స్ లెకుండా ప్రోగ్రాం వ్రాయటం బ్రహ్మ తరమా? భావాల bytes ని అక్షరాల్లోకి మార్చే ప్రోగ్రాం ఎవరు కనిపెట్టారో తెలుసా? సమాధానాలకై దిగువ లంకె లో చూడండి.

http://brahmiswengineer.blogspot.com/2008/07/blog-post_24.html

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి