మంగళవారం, మే 27, 2008

The Best Argument

ఈ అత్యుత్తమ వాగ్వివాదంలోని, ముద్దులొలికే మాటలు విని,ఆ చిన్న పాప మాటే సరైనదంటారు. ఈ వీడియో చూడండి.

1 వ్యాఖ్య:

bolloju ahmad ali baba చెప్పారు...

డైలాగులు అర్ధం కాలేదు. అయితె ముద్దుముద్దు మాటలు మాత్రం ముచ్చటేస్తున్నాయి. మాటలను అక్షరీకరించినట్లయితే బాగుండేదనిపించింది.

బొల్లోజు బాబా

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి