మంగళవారం, మే 27, 2008

ఆంధ్రజ్యోతి పై దాడి
ఈ దాడి video ను ఇక్కడ చూడండి.

http://www.musitv.com/index1.html

అసమ్మతిని తెలియచేయటానికి హింస ఒకటే మార్గమా? అహింసాయుత పద్ధతులు లేవా?

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి